Στην πρώτη μας gaming εκπομπή σχολιάσαμε το hogwarts legacy, atomic heart. Επιπλέον αναφερθήκαμε σε όλες τις επερχόμενες κυκλοφορίες για τον Μάρτιο και τα επιπρόσθετα περιεχόμενα που έρχονται σε Forza horizon 5 και Halo Infinite 5.

Στην πρώτη μας gaming εκπομπή σχολιάσαμε το hogwarts legacy, atomic heart. Επιπλέον αναφερθήκαμε σε όλες τις επερχόμενες κυκλοφορίες για τον Μάρτιο και τα επιπρόσθετα περιεχόμενα που έρχονται σε Forza horizon 5 και Halo Infinite 5.

Ολόκληρη η εκπομπή :